Utveckling av bilindustrin i varlden

Den växande utvecklingen av industriell teknik, fokus på optimalt produktionsresultat, hastighet och storlek på processer i saker som tryckning, textilier, plast, kemi, optik och förpackningar ökar risken för elektrostatisk urladdning. Ju betydligt intensifierad produktionsprocess, desto fler belastningar skapas som måste neutraliseras för att inte äventyra användarnas säkerhet.

Okontrollerad urladdning av ackumulerade elektrostatiska laddningar kan orsaka antändning av gas- och luftblandningen med hjälp av gnisten som skapas och den enda som kan orsaka en explosion. Lösningen på sådana problem är företag som i dessa fall använder bland annat elektrostatisk jordning, ytrengöring, neutralisering eller elektrostatisk laddning.Elektrostatisk jordning är en jordningsmekanism som används som bevis vid lastning av tankar med lösa material eller vätskor. Otaliga elektrostatiska laddningar ackumuleras på sin storlek. Tankning av jordning till kroppen är obligatorisk före lastning. Detta väljer risken för antändning. Andra svåra saker är att hantera framgången för rör, ventiler, blåsare, som i produktionsprocessen av bulkmaterial vid slutet av vibrationer eller slitage kan stå isär och skriva risken för antändning. Slipa stora behållare eller behållare fyllda med brandfarliga ämnen. Ojordade containrar som används i blandning och blandningslinjer är också ett hot. Praktiskt taget alla steg i produktionsprocessen genererar statisk elektricitet, oavsett om det laddar material i flexibla behållare eller manuellt fyller fat eller burkar. Elektrostatisk jordning är tillrådlig eftersom det kan göra för utsläpp mellan personal och utrustning och containrar, medan det i ett område med risk för uppstart kan orsaka antändning och explosion.