Takbelaggning

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minska risken för explosion av brandfarliga ämnen vid slutet av elektrostatisk gnista. Den används allmänt inom transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning kan vara en ny form. De mest lugna och lite komplicerade modellerna komponerar också med jordklingan från kabeln. Mer avancerade och tekniskt avancerade, de är utrustade med ett jordningsskyddssystem, tack vare vilket det är tillåtet att leverera eller transportera produkten när marken är korrekt ansluten.

Elektrostatiska jordartiklar är vanligtvis användbara vid lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

Resultatet av att fylla eller tömma tankar med nytt innehåll (t ex tankar med pulver, granulat, vätskor kan bilda farliga elektrostatiska laddningar. Källan av deras stående lever sannolikt och blandar, pumpar eller sprutar upp brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom att kontakta eller redovisa enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning beror på de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Med effekten av naturlig och snabb kontakt med jordning eller oladdad mål kan en kort strömpuls skapas som kommer att vara ansvarig i kärnan i gnistan.Brist på uppmärksamhet vid gnistutsläpp kan antända en blandning av alkoholer och luft, vilket framgår av en explosion eller en dålig explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.