Svurna tolkningar

Tolkning är en översättning som möjliggör kommunikation mellan två samtalare som inte kommunicerar på samma språk. Tolkning utförs regelbundet, vilket innebär att det inte har tid att kontrollera orden i ordboken, eller att bli förvånad över uttrycket. Du måste vara mycket försiktig och reflexiv så att översättningen är försiktig men inte förlorar den känsla som samtalaren vill förmedla.

Det mest intressanta är konferensöversättningen, som kastas under officiella anföranden. Ofta definieras officiella möten samtidigt på flera språk - i förhållande till vilket språk domarna och lyssnarna talar, dvs i vilka länder live-sändningen äger rum.

Tolkning i Warszawa räknar för samtidig tolkning - eller fortlöpande tolkning - fortlöpande tolkning - med översättningen avstängd tills talaren avslutar sin uppmärksamhet och spelar upp den med en speciell post extra, viskad tolkning - när tal ges för en viss människor som sitter vid hennes sida. Det finns också domstolstal. Under dem tolkas nu texten i rättssalen, och då betyder det att tillståndet för en svurna översättare är obligatoriskt. Ofta hjälper denna översättare en utvald person under en utlandsresa, där affärs- / förhandlingsmöten slutar och översättning är praktisk.

De flesta anslutna tolkar finns i föreningar som inte bara ökar prestige, men samtidigt erbjuder utbildningsmaterial eller anger de lärdomar där kvalifikationer kan höjas. Officiella kommittéer, FN, domstolen, parlamentet och Europeiska kommissionen är angelägna om att använda sådana människor. De är säkra på att de kvinnor som översätter säkerställer en hög grad av översättning och fortfarande noggrannhet.