Stanger foretaget i zus

I händelse av att vi vill likvida ett företag eller stänga en filial, måste vi inte bara lämna in frågor som rör arbete, utan även skattepengar. Du kan inte förlora det, även om vi använder det som en spion som söker vår omsättning i kontanter och som kommer att ge all information till skatteverket när ett sådant problem uppstår.

Kassa och slutförande av verksamheten? Det här evenemanget ställs av så många entreprenörer. Omfattningen av skattebetalarens skyldigheter fastställs i finansministerens lag av den 14/03/2013 i huvudsak av kassaregister. Förresten reglerar bestämmelserna hela kassan i livscykeln, även från det datum då det skapades hos producenten. De reglerar själva processen för leverans och service av ett sådant kassaregister. Och i grunden av förordningen måste vi: göra en daglig och periodisk finansiell rapport, inom 7 dagar från slutet av kassaregistret måste vi återge begäran till chefen för skatteverket för ett arbete för att läsa det skattekassan. Vi måste också skicka in en ansökan till chefen för skattekontoret för att avregistrera registret. Vid det enskilda ändamålet, med hjälp av en serviceman, läser vi innehållet i kassaregistret genom att göra en faktureringsrapport för hela perioden av kassaregistrering. Det bör tas i närvaro av en anställd hos skattekontoret. Förordningen kräver att vi utarbetar ett protokoll för att läsa innehållet i kassaregisterets minne.Som ni kan gissa, klagar betänkandena om jämförelsen av vad som lästes från kassan med vad han meddelade i månads- eller kvartalsdeklarationer. För att undvika en dålig situation kommer ett intressant program att skriva ut rapporten för försäljningstidpunkten, som du kommer att kombinera med din närmare momsdeklaration. Du kommer att behandla chansen att göra en korrigering om du har gjort ett misstag någonstans.Det är också värt att lägga till att när vi skickar in ansökan till chefen för kontoret om arbetet med att läsa skatteminnet, skickar vi informationen, dvs. som en skattskyldig drog från barnet till kassan. Vi måste också slutföra förklaringen om användningen av kassaregistret. Om beloppet har behandlats under mindre än 3 år måste vi återbetala det belopp som de använde för att köpa kassan.Som du kan se, slutar handlingen och kassan är ett viktigt företag som du måste ta. Om slutförandet av arbetet och likvidationen av kassaregistret skedde på mindre än tre år - vi kommer att kräva att ge befrielse som de har fått för kassan.