Skattskrivare och konto

Vill du göra affärer? Kommer du att träna och behöver nya verktyg? Kom ihåg att du inte vill ha problem i Treasury-titeln och sedan uppmärksamma de senaste enheterna du köper. Du måste veta att när du köper skattemässiga skrivare måste de uppfylla givna krav, utan dem kan du ha stora problem.

Många innovativa företagare tänker på var det är bättre att köpa en finansiell skrivare. Är det mycket att spara lite pengar och köpa online och på en stationär fabrik? Det är bra att veta att om du vill spara lite pengar kan vi utsättas för djupare priser och problem att vår skrivare inte uppfyller vissa krav. Kom ihåg att när du letar efter en finansiell skrivare kan du hitta många företag, men se till att de erbjudna skrivarna uppfyller dina krav. Kom ihåg att köpa finansiella skrivare från Krakow från auktoriserade distributörer. Så att försäljningsstället samtidigt tillhandahåller service i händelse av enhetsfel.

För att lagligt kan spela in på en skattemässig skrivare måste andra villkor vara uppfyllda:

Måste vara utrustad med:- skattemodul och skatteminne inbäddat i beloppet, då utgör det verkligen inte en åsikt i det centrala systemet,- kvittonskrivare,- två skärmar som garanterar konstant avläsning.

Det måste ha ett skatteminne som är ordentligt placerat i enheten. Det måste förkroppsligas i ett inbyggt centrum med ett hållbart ämne. Kassaapparaten måste hålla minst 1830 finansiella rapporter per dag i minnet, 200 återställning av nödminnet, 30 möjligheter att ändra skatter. Signalering av fullständighet under posten är ett nödvändigt element. Den måste ha skyddsåtgärder som förhindrar borttagning av poster som är angivna i minneslistorna. Varje kassaapparat bör säkras med en blyförsegling så att den skulle vara gammal om den hade kränkts. Nätbatteri, nätbatteri, batteri eller ackumulator måste tillåta utskrift av minst 200 kvitton i två dagar utan nätförsörjning. Dess utformning måste väljas så att den inte kan resultera i felaktig räkning av trafik och skattebelopp.