Skattemassig skrivare med elektroniskt minne

Vad handlar den finansiella skrivarens uttalande om och vad är den här maskinens engagemang egentligen? Låt oss försöka tänka på det och förstå lite om detta ämne.

Cideval PrimeCideval Prime - Ta hand om en smal figur med rätt stöd!

I allmänhet är en skattemässig skrivare främst en maträtt som registrerar intäkterna från detaljhandeln. Denna registrering görs verkligen för skatteändamål. Det handlar om den så kallade inkomstskatt också på moms. För att den finansiella skrivaren ska användas i enheten för ovannämnda ändamål - förutom att följa lagens bokstäver - måste den godkännas på ett sådant sätt.

Till skillnad från skattevaluta, kan en finansiell skrivare inte fungera helt ensam. Det kräver anslutning till en dator. Denna organisations verksamhet är registrering och utskrift av kvitton. Det är här värt att nämna att skattemässiga skrivare går i ordning för de så kallade datorsäljningssystemen. Vi kan till exempel nämna POS-kassaregister. Man bör också ta hand om det faktum att för att registrera kvittot på en skattemässig skrivare kan vi använda vilket som helst - i princip - datorprogram som har förmågan att kontrollera skrivaren via RS-232 eller USB. Nyckeln är att program som använder finansiella skrivare inte behöver godkännas. Samtidigt är kommunikationsprotokollet offentligt. Dess popularitet kan ses på skrivarens tillverkares internetväggar.

Låt oss påminna dig om att varje säljare - vars vinster var mer perfekta än det gränsvärde som noggrant definierats av finansministeriet - måste registrera detaljhandelsförsäljningen och betjäna den sista kassaregistret eller skattemässiga skrivaren.

Utan tvekan skriver skatteskrivaren specifika skatteintäkter för användare. Detta är dock inte allt. Eftersom det skrivs ut och kopieras på kontrollrullen (dvs kvitton. De skickas vidare för arkivering. Naturligtvis bör det tryckta skattemottagandet - också definitivt efter försäljningen - överlämnas till kunden. Vid ändringar bör kopior som sparats på kontrollrullarna förvaras av en säljare. Det är en period på exakt fem år. Samtidigt är det värt att komma ihåg att det i flera år har förväntats lagra en kopia av tryckta dokument i dess elektroniska egendom. Strax efter slutet av varje försäljningsdag är användaren skyldig att agera på beloppet daglig finansiell rapport.