Njut av redovisning

Hrd-cylindern är en speciell cylinder som är utrustad med en snabböppningsventil. Cylindrarna i fråga har ett släckmedel som de bildar vid konstant tryck. Konstruktionen av cylindern i fråga möjliggör en mycket snabb införande av släckmedlet i den skyddade anordningens bakgrund.

Hrd-cylindrar används främst för brandskydd av apparater i en nödsituation, till exempel när det gäller brandfarliga material. Dessa inkluderar filter, blandare, silos, cykloner, granulatorer och torktumlare.Dessutom kan cylindrar användas som skydd mot explosion av apparater, kanaler, rör, tankar, det handlar om miljöer där det finns dammklass ST1-ST3 samt alkoholer och hybridblandningar. Nästan varje branschgren finns.Det bör komma ihåg att dessa rätter måste bifogas i certifikat, och det är en bra idé om hur man undertrycker en explosion och släckningsbarriären. Vid en explosion är det FSA: s anmälda organ certifikat nr: FSA 09 ATEX 1595X. Och framgången för släckningsbarriären handlar om FSA: s anmälda organ certifikat nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Den tillåtna cylindervolymen är fem liter. Cylindrarna måste finnas i ett tätat stålmembran. Dessa cylindrar i någon skola får inte orsaka fara under servicearbete. Cylindrar måste aktiveras med en minsta spänning på 100 / 300V för att undvika aktivering av oavsiktlig spänning. Det finns verkligen hrd-cylindrar med en mycket högre massa, medan de i den sista produceras med en proportionellt högre spänning.Typiska träningscylindrar är pulver. Blandningen av detta fina pulver minskar explosionstrycket efter sprutning. Det gör detta genom att neutralisera den explosiva dammatmosfären.Där användningen av vanliga pulvercylindrar kan orsaka större förluster än fördelar, till exempel i läkemedelsföretag, livsmedelsindustrins anläggningar, är det bara hrd-cylindrar som är tillämpliga.Det finns också hrd-cylindrar fyllda med ånga. De är vatten med en temperatur högre än kokpunkten. Vattenånga anser också uppgiften att undertrycka explosionen.Sammanfattningsvis är cylindrarna explosionsdämpande system. I det fullständiga timme-systemet fungerar de bredvid dekompressionssystemet med explosionsavlastning och explosionsisoleringssystemet.