Mineral damm

På kontoret, där damm, vätskor, gaser eller brännbara dessa par, men det finns ingen utsedda zoner, som kan vara i riskzonen för explosion, omedelbart utarbeta ett omfattande dokument som kallas bedömningen av risken för explosion.Man bör komma ihåg att arbetsgivarens plikt är att rikta explosionszoner.

Även i fråga om paragraf §§ 37. 1. Förordning av inrikesministerns och rådets ministerråd av den 7 juni 2010 i huvudsak av brandskydd av byggnader, andra byggnadsobjekt och områden (Dz.U.10.109.719, både i anläggningar när och så väl som på I omgivande områden där brandfarliga material produceras, lagras, lagras eller där explosiva blandningar kan mötas sker explosionsriskbedömning.I den nuvarande bedömningen är det absolut nödvändigt att ange rum som är utsatta för explosion. I rum och utomhusutrymmen måste lämpliga explosionszoner anges. Grafisk dokumentation som innehåller klassificering och faktorer som kan ge en explosion bör utvecklas.

https://ling-flu.eu/se/

Bedömningen av explosionsrisken bör antas enligt gällande europeiska standarder, bland annat bör nämnas:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosiva atmosfärer. Förebyggande av snabb och hjälp mot explosion.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosiv atmosfär - Klassificering av rymden - Explosionsfarliga atmosfärer.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosiva atmosfärer.Klassificering av rymden. Atmosfärer som innehåller brännbart damm,• Teknisk standard ST-IIG-0401: 2010 "Gasnätverk. Explosiv atmosfär. Åsikt och tillämpning.• PN-EN 6079-10-14 "Explosiva atmosfärer - Designa, välja och montera elektriska installationer"• PN-EN 60079-20-1 "Explosiva atmosfärer - Materialegenskaper beträffande klassificering av alkoholer och ångor - Experimentella metoder och tabellmöjligheter"• PN-EN 50272-3: 2007 "Säkerhetskrav och uppbyggnad av sekundära batterier..