Markhalogener

Uppgiften med elektrostatisk jordning är att minimera risken för explosion av brandfarliga ämnen på grund av en elektrostatisk gnista. Det hanteras oftast inom ramen för transport och bearbetning av brandfarliga gaser, pulver och vätskor.

Elektrostatisk jordning som är en annan form. De tyngsta och minst komplicerade modellerna är också baserade på jordklingan från kabeln. Mer utvecklad och tekniskt avancerad är skyddet av jordsystemet som är utrustat med kroppen, tack vare vilket det är tillåtet att avge eller transportera produkten när jordningen är korrekt ansluten.

Elektrostatiska jordartiklar används vanligtvis vid lastning eller lossning av järnvägs- och tankfartyg, tankar, fat, så kallade big-väskor eller delar av processinstallationer.

Produkten av fyllning eller tömning av tankar med nytt innehåll (t ex tankar med pulver, granulat, vätskor kan bilda farliga elektrostatiska laddningar. Källan av deras stående är att det är extremt blandning, pumpning eller sprutning av brandfarliga ämnen. Elektriska laddningar skapas genom kontakt eller överföring av enskilda partiklar. Mängden elektrisk laddning begränsas till de elektrostatiska egenskaperna hos ytorna som kommer i kontakt med varandra. Vid effekten av en naturlig och plötslig anslutning till marken eller oladdad mål kan en kort strömpuls skapas, vilket kommer att vara säkert vid en gnista.Brist på kontroll över gnistutsläppet kan antända blandningen av alkoholer och luft, vilket innebär en explosion eller en stor explosion. Elektrostatisk jordning eliminerar risken för explosion på grund av kontrollerad urladdning av elektrostatiska laddningar.