Kassaapparat pos

Jordning är den viktigaste delen av all el. Alla tror att i processerna finns det ingen spänning jord också bör inte bada i dem el, men bara annorlunda .... Totalt hem eller lägenhet och dirigeras hundratals meter av jordledare, men i själva verket, i slutet? Är det därför att uttaget är jordat, använder det inte elektricitet när inget är kopplat till det? När kan hela kablarna jordas? Om du vill veta reaktionerna på dessa test, läs det här dokumentet till ena änden.

Vad tyder på att den elektriska installationen är jordad? Svaret kan hittas i en fråga, och vi zoomar in exakt hur vi har det. Tja, i hela huset, där det finns socklar utöver fas- och neutralledaren, utför också jordledningar. De resulterar inte i någon lösning för enskilda enheter. Skyddsledare är närvarande, som vanligen monteras i ett privat växelverk, och därifrån dirigeras till ett metallelement som är anslutet till marken. Vad är grunden för? Som vi nämnde tidigare är jordning ett skyddssystem som i många år har associerats i privata installationer. En annan anledning till att justera jordning är arbetsskälen, för tack vare att alla enheter som letar efter anläggningen fungerar ordentligt. Om du vill uppnå denna typ av ledningar måste du komma ihåg att de tänker använda olika markeringar. Extremt attraktiv är PE - skyddstråd, som innehåller gulgrön och PEN, vilket är en neutral process, som också har en skyddsfunktion. Ledningen är blå. Även uttag som inte har en jordstift är din egen typ av skydd mot elektrisk stöt. Vanligtvis har sådana pluggar ett märke (två överlappande rutor, vilket innebär att de inte behöver jordas.