Den basta elfordelaren

I vissa kontor och institutioner kan ämnen som är medvetna om att skapa en explosiv atmosfär med luft kastas eller ackumuleras. I synnerhet kommer det att finnas ämnen som gaser, vätskor och fasta ämnen med hög grad av sönderdelning, t.ex. kolstoft, trästoft etc.

I sådana former måste arbetsgivare uppfylla bedömningen av explosionsriskbedömning och explosionsrisk. Ange särskilt de lägenheter och lägenheter där den största explosionsrisken uppstår. Explosiva zoner ska samtidigt definieras i avstånd och externa lägenheter. Dessutom måste arbetsgivare förbereda grafisk dokumentation som kommer att utvärdera och även ange faktorer som kan orsaka tändning.

Bedömning av explosionsrisker & nbsp; måste göras på grundval av kraven i förordningen av ministern för ekonomi av den 8 juli 2010. tanke på minimikrav för säkerhet och hygien på arbetsplatsen, i samband med möjligheten att arbeta i den meningen att en explosiv atmosfär (Journal of Laws nr 138, punkt 2010. 931.

Som en del av explosionsriskbedömningen tas objektets egenskaper. Det definieras på dess yta, antal våningar, rum, tekniska linjer etc. Det finns observerade faktorer som kan vara avsedda att skapa brand eller explosion. Material och metoder skapas för att minska och eliminera brand och snabba risker. Vad som räknas är det första brännbara ämnet som kan försvara sig som en källa till potentiell explosion. Nya lösningar för att minimera explosionsrisken introduceras.