Bransletank explosion

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Det mest effektiva sättet att gå ner i vikt

Explosionen bestäms av snabb separation av en stor summa energi. Detta fenomen innehåller många hot. Explosioner är oftast åtföljda av plötsliga hopp i temperatur och tryck, strålningsutsläpp (t ex i form av blixt eller en ljus puls av en kärn explosion eller akustiska vågor (vanligtvis de sista ljudspel eller ett speciellt slag av ett skott. Det är inte utan mening att ett okontrollerat fenomen fyller människor med rädsla.

Vilka utrymmen är potentiellt explosiva? Ytorna håller oftast vid dem, där atmosfären i händelse av potentiell fara kan vara explosiv. Som en explosiv atmosfär är en speciell blandning av brandfarliga ämnen som sitter i strukturen av gaser, ångor eller dimma, dvs blandningar med luft i atmosfäriska förhållanden, i vilka de leder till höga temperaturer, associerade. Det är värt att veta att explosiva ämnen endast kan gnistor eller en elektrisk båge kan orsaka explosion.

De mest explosiva atmosfärerna är m.im. kemiska fabriker, raffinaderier, bensinstationer, kraftverk, färgfabriker, färgbutiker, bensinstationer och fordon, reningsverk, flygplatser, kornverk eller varv. Tändning på ovanstående ställen skulle leda till explosioner, vars resultat skulle vara enorma. Visst skulle de orsaka enorma materiella förluster och skulle äventyra människolivet.

För att undvika ovannämnda skada bör man absolut inte underskatta förebyggande åtgärder, vilket är explosionsskydd. Särskilda lagar, information och standarder har utvecklats i ländernas makt för att minimera risken för explosion och eliminera potentiell skada. På platser som hotas av explosion bör ett system installeras som möjliggör säkerheten för personer som arbetar i dem.